Licenta Saga prin distribuitor - GRIservice

GRI infoSERVICE S.R.L.
Go to content

Licenţă de utilizare SAGA - prin distribuitor autorizat

  Acest Acord de licenţă este un acord legal între dvs. (ca persoană fizică sau persoană juridică) şi Distribuitor pentru utilizarea produsului software SAGA C, care include programul informatic, inclusiv structura bazei de date aferente acestuia, şi serviciile de asistenţă asociate. Prin instalarea, copierea sau utilizarea SAGA C, sunteţi de acord să fie legat de termenii acestui acord.
  Nu instalaţi şi nu utilizaţi produsul SAGA C dacă nu acceptaţi termenii acestui acord.

1. Definiţii

Program - reprezintă programul informatic SAGA C şi documentaţia aferentă ce se regăsesc pe orice suport materializat şi dematerializat precum şi orice actualizare sau îmbunătăţire aduse ulterior în situaţia în care acestea nu fac obiectul altor licenţe.
Licenţă - dreptul de a utiliza programul, termenii şi condiţiile aplicabile de la data încheierii acordului în cauză.
Computer - orice dispozitiv care este capabil de a prelucra datele.
Distribuitor - SAGA Software SRL înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/9039/2005 cod fiscal 17602787 sau unul dintre distribuitorii autorizaţi.
Beneficiar - persoana fizică sau juridică ce utilizează programul sau a cumpărat drepul de folosire al acestuia.
Cont de utilizator - se poate accesa de pe domeniul www.sagasoft.ro cu utilizatorul şi parola furnizate de Distribuitor la acordarea contra cost a Licenţei. În cazul distribuţiei prin unul din distribuitorii autorizaţi, acesta are contul de utilizator şi distribuie Beneficiarului direct codurile de activare.
Cod de activare - cod furnizat Beneficiarului pentru activarea programului, care este disponibil în Contul de utilizator sau este comunicat Beneficiarului de distribuitorul autorizat.

2. Programul nu poate fi vândut, închiriat sau supus oricăror alte acţiuni de comercializare.

3. Beneficiarul are dreptul să folosească Programul, inclusiv în scop lucrativ, şi să-l distribuie gratuit.

4. Programul sau componentele acestuia nu pot fi reproduse, decompilate, modificate sau incluse într-un alt program.

5. Toate actele legate de Program precum contracte, convenţii sau orice alte înţelegeri similare privind instalarea, preluarea datelor, întreţinerea sau orice alte acţiuni similare în care este implicat acesta se vor face numai cu respectarea termenilor pezentei Licenţe.

6. Programul este distribuit "AŞA CUM E" ("AS IS"). Distribuitorul nu acordă nici un tip de garanţie şi nu poate fi tras la răspundere pentru pierderi de date, pierderi financiare sau pentru orice alt tip de pierderi datorate utilizării Programului.

7. Se consideră a fi de acord în mod irevocabil cu termenii Licenţei, indiferent de suportul materializat sau dematerializat pe care se regăseşte, orice intrare legală a Programului în folosinţa Beneficiarului prin descărcare, instalare, copiere, accesare sau oricare altă modalitate similară.

8. Configurarea unui mediu de hardware şi software-ul funcţional pentru Program trebuie să fie exclusiv în responsabilitatea Beneficiarului. Acelaşi lucru se aplică pentru salvările periodice ale bazelor de date.

9. Licenţa Freeware

O licenţa Freeware este oferită gratuit. În cadrul acesteia trebuie respectate toate prevederile prezentului acord, mai puţin punctele 10, 11, 12, 13 şi 14.

10. Durata

Licenţa acordată prin prezentul acord va începe la data de cumpărare a licenţei şi expiră la sfârşitul perioadei pentru care licenţa a fost achiziţionată. În afară acestui interval devine valabilă Licenţa Freeware. Durata licenţei nu poate fi mai scurtă de 1 an.

11. Obligaţiile Distribuitorului

a. să pună la dispoziţie, pe domeniile www.sagasoft.ro si www.griservice.ro, ultimele versiuni ale programului, care vor fi realizate prin introducerea de noi funcţionalităţi şi prin adaptarea la modificările legislative.
b. să acorde Beneficiarului asistenţă telefonică la numerele publicate pe domeniile www.sagasoft.ro şi www.griservice.ro între orele 9.30-17:30, de luni până vineri, şi prin email pe adresele griservice@yahoo.com, griservice@gmail.com, office@sagasoft.ro, pentru aspecte legate de funcţionarea programului.
c. să păstreze confidenţialitatea datelor de contact ale Beneficiarului şi a bazelor de date primite de la acesta pentru reparare (aceste baze de date fiind şterse după reparare şi înapoierea lor la Beneficiar).
d. în condiţiile în care operaţiunile pentru repararea bazei de date necesită intervenţia producătorului programului, acestea vor fi trimise acestuia pentru reparare.

12. Obligaţiile Beneficiarului

a. să nu comunice unor terţi parola de asistenţă.
b. să indice persoana de contact cu care Distribuitorul va comunica pe durata licenţei. Cererile de asistenţă vor fi iniţiate numai de către persoana de contact comunicând Distribuitorului parola de asistenţă.
c. să efectueze actualizările pe un singur calculator pentru o Licenţă.
d. să solicite asistenţă doar pentru chestiuni legate strict de funcţionarea programului.

13. Garanţii şi reziliere

Produsul trebuie să se conformeze cu specificaţiile furnizate de SAGA Software SRL, inclusiv cele din manualul de utilizare.
Dacă Distribuitorul v-a furnizat o Licenţă contra cost, eventualele defecte din Program se vor rectifica de către SAGA Software SRL într-un termen rezonabil, după notificarea defectului.
Licenţa poate fi reziliată numai dacă SAGA Software SRL a avut ocazia de a remedia defectul şi o astfel de încercare a eşuat.

14. Alte clauze

La actualizare, programul generează un cod de identificare unic pentru fiecare calculator, în funcţie de care Distribuitorul va comunica codurile pentru activarea actualizărilor. Schimbarea codurilor de identificare se poate efectua o singură dată pe licenţă, pe parcursul duratei acesteia. După această operaţie nu se va mai putea reveni la codul de identificare iniţial.
Preţurile pentru Licenţă pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Limba care guvernează acordul este limba română.

15. Acest acord va fi guvernat de legile din România. Jurisdicţia exclusivă şi locul judecării oricărei dispute care rezultă din prezentul acord va fi cea a tribunalelor din România.
Back to content