TERMENI SI CONDITII - GRIservice

GRI infoSERVICE S.R.L.
Go to content

Termeni şi condiţii

Date de identificare:

S.C. GRI INFOSERVICE S.R.L.
Cod unic de identificare: 49018060
Număr în Registrul Comerţului: J31/578/2023
Şimleu Silvaniei, str.Libertăţii nr.1, bl.L40, sc.A, et.3, ap.10, jud.Sălaj

Site-ul https://griservice.ro este proprietatea IONESCU S RADU GHEORGHE, administator.

 Utilizarea site-ului griservice.ro (incluzând achiziţionarea serviciilor sau a produselor) implică acceptarea acestor termeni şi condiţii.
 Vizitarea sau cumpărarea produselor de pe site-ul griservice.ro implică în mod automat acceptarea acestor termeni şi condiţii. De asemenea, folosirea oricăror servicii curente sau viitoare furnizate de S.C. GRI INFOSERVICE S.R.L. implică acceptarea aceloraşi termeni şi condiţii.

Informaţii generale despre servicii, produse şi preţuri

 Imaginile cu produsele şi preţurile pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
 Serviciile şi produsele comercializate prin intermediul griservice.ro vor fi întotdeauna însoţite de factura în format fizic, electronic sau e-factură, conform prevederilor legale. Comenzile pot fi făcute telefonic, online şi prin intermediul SICAP (Sistemul electronic de achizitii publice).
Contractele în derulare au prioritate. Contractele multianuale/anuale au prioritate.

Politica de confidenţialitate

 griservice.ro are o politică strictă de respectare a confidenţialităţii datelor clienţilor.

 S.C. GRI INFOSERVICE S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 34/2014 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.
 Scopul colectării datelor de la utilizatori este legat strict de asigurarea contractării şi prestării serviciilor în condiţii legale. Acestea sunt datele de identificare ale beneficiarilor necesare legal pentru facturare, precum si cele necesare asigurării serviciilor contractate de către Beneficiar (numele si prenumele persoanei de contact, precum şi numărul de telefon şi adresa de e-mail).
 Nu trimitem mesaje spam.
 Nu utilizăm cookie-uri.
 Informaţiile furnizate de către utilizatori sunt folosite numai în scopul în care au fost colectate şi sunt stocate doar pe perioada derulării contractelor. Orice client care a furnizat date cu caracter personal poate opta oricând pentru retragerea acestora din baza de date, cu consecinţele corespunzătoare asupra derulării serviciilor contractate. Beneficiarul confirmă că informaţiile personale sunt corecte și că toate datele cu caracter personal au fost furnizate voluntar Prestatorului.

Scopul utilizării şi drepturile utilizatorilor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Prestatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor dumneavoastră, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor printr-o cerere scrisă, datată și semnată pe adresa Şimleu Silvaniei, str. Libertăţii nr.1, bl.L40, sc.A, et.3, ap.10, jud.Sălaj.
Aceste date nu se împărtășesc cu terțe părți, în afara autorităților legale atunci când legea impune.

Plata

 Plata serviciilor sau produselor contractate se poate face folosind una din opţiunile de mai jos:

1. Ordin de plată

 Plata prin Ordin de plată se face în baza facturii care va fi trimisă la adresa de e-mail indicată.
 Trebuie să cunoaşteti următoarele date atunci când doriţi să achitaţi prin O.P. (ordin de plată):

 S.C. GRI INFOSERVICE S.R.L.
 Sediul social: Şimleu Silvaniei, str.Libertăţii nr.1, bl.L40, sc.A, et.3, ap.10, jud.Sălaj, Romania
 CIF: 49018060, număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J31/578/2023
 Cont IBAN: RO90 TREZ 5635 069 XXX 005 002 TREZOREIA ȘIMLEU SILVANIEI
 Cont IBAN: RO10 BTRL RON CRT 0CO 908 2601 BANCA TRANSILVANIA

2. Online cu card bancar prin platforma iPay

 Pentru această metodă veţi primi prin e-mail un link de plată şi puteţi folosi cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiţii de siguranţă deplină.
 Veţi fi redirecţionaţi către Pagina Securizată a procesatorului de plăţi (Banca Transilvania), unde vi se va solicita să completaţi informaţiile despre cardul dumneavoastră:
  • Numele posesorului de card
  • Codul cardului (cele 4 grupe de cifre menţionate pe faţa cardului, fără spaţii)
  • Data expirării cardului
  • Codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripţionate pe banda cu semnatura)
 Plăţile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa şi MasterCard se efectuează prin intermediul sistemului '3D Secure' elaborat de organizaţiile care asigură tranzacţiilor on-line acelaşi nivel de securitate ca şi a celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.
 Plata se bazează pe un sistem securizat de procesare a tranzacţiilor online care ofera confidenţialitate, siguranţă şi simplitate în achiziţia produselor şi serviciilor prin Internet.
 Banca şi procesatorul de plăţi sunt singurele instituţii care intră în contact cu informaţiile dumneavoastră.
 Pentru plăţile cu card bancar, tranzacţia va apărea pe extrasul de cont al clientului.
 Important de ştiut - pentru plăţile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

3. Depunere de numerar la oficiu poștal în unul din conturile firmei (existente pe factură), specificând numărul facturii şi datele:

S.C. GRI INFOSERVICE S.R.L.
Sediul social: Şimleu Silvaniei, str.Libertăţii nr.1, bl.L40, sc.A, et.3, ap.10, jud.Sălaj, Romania
CIF: 49018060, număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J31/578/2023

Operaţiunile cu numerar nu sunt acceptate.

Copyright

 Întregul conţinut al site-ului griservice.ro este este protejat în conformitate cu Legea drepturilor de autor. Graficele, emblema, antetul şi imaginile de pe griservice.ro nu pot fi folosite în legatură cu produse sau servicii care nu aparţin Prestatorului, într-o manieră care să creeze confuzie printre clienţi sau care să discrediteze site-ul griservice.ro sau S.C. GRI INFOSERVICE S.R.L.. Orice încălcare a drepturilor de autor poate fi sesizată la griservice@yahoo.com sau griservice@gmail.com

Corectarea informaţiilor eronate

 Ne rezervăm dreptul de a corecta eventuale omisiuni, erori în afişare care pot surveni în urma unor greşeli de redactare, lipsă de acurateţe sau erori ale produselor software, fără a anunţa în prealabil. Ne declinăm răspunderea pentru orice situaţie care poate apărea din cauza unor erori de software sau defecţiuni tehnice apărute la server. Prestatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul sau e-mailurile expediate de griservice.ro nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare, deşi va face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple.

Dispute şi conflicte. Drept aplicabil. Litigii

 Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul griservice.ro şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente. Prin folosirea (vizitarea sau cumpararea serviciilor sau produselor) site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna termenii şi condiţiile de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între Beneficiar si Prestator.
 Orice litigiu apărut între Beneficiar si Prestator va fi rezolvat în prima fază pe cale amiabilă.
 Având în vedere că scopul nostru este de a avea tot timpul clienţi satisfăcuţi, dacă aveţi probleme legate de serviciile sau produsele contractate, vă rugăm să ne contactaţi prin una din posibilităţile prezentate la secţiunea Contact (termen de raspuns 24-48 ore lucratoare)

Modificări

 Prestatorul îşi rezervă dreptul de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conţinutul site-ului griservice.ro, politica, termenii şi condiţiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens, deşi vom fi atenţi să anunţăm clienţii despre aceste modificări.
 Utilizatorul griservice.ro are obligaţia de a verifica în mod regulat termenii şi condiţiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de către Prestator, va înceta utilizarea site-ului, altfel considerându-se că este de acord cu modificările efectuate.

Politica de returnare

1. Servicii prestate de către S.C. GRI INFOSERVICE S.R.L., altele decât licenţele privind actualizările SAGA

Prestările de servicii au caracter contractual, se achită după prestare sau au caracter forfetar, deci nu se restituie contravaloarea prestaţiilor. Modalitatea de încetare a contractelor este specificată în fiecare contract.

2. Licenţe privind actualizările SAGA

În calitate de distribuitor al programelor de contabilitate SAGA, acceptăm returnarea contravalorii licenţei în situaţia în care licenţa nu a fost activată (proporţional cu perioada rămasă), în conformitate cu politica de licenţiere a producătorului programului, S.C. SAGA SOFTWARE S.R.L.: https://www.sagasoft.ro//conditii-licenta.php şi a licenţei de utilizare Saga - prin ditribuitor, diponibilă AICI.

 Returnarea contravalorii va fi făcută în cel mult 14 zile prin ordin de plată în contul precizat de Beneficiar în solicitarea de renunţare la licenţă trimisă Prestatorului.

 Având în vedere că programele SAGA sunt gratuite, sunt însoțite de manual de utilizare extrem de detaliat şi există posibilitatea testării acestora fără limitări de funcţionalitate, este de dorit ca solicitarea achiziţionării licenţei privind actualizările SAGA să fie făcută de către cei care vor avea nevoie de modificări ale programului generate de schimbările legislative (sau îmbunătăţirea funcţionalităţii).


Securitate

 Pentru a proteja datele dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare şi de accesul unor persoane neautorizate, Prestatorul utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice dintre care enumerăm:
· accesarea datelor se face doar pe echipamentele proprii, pe bază de autentificare biometrică.
· accesul la baza de date se face doar pe bază de parolă și se face exclusiv pentru derularea prevederilor contractuale.
Back to content